Strona główna lub słowa kluczowe
PARtner PROJEKT
Społka z ograniczoną odpowiedzialnością


www.pprojekt.com, biuro@pprojekt.com
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy
data rejestracji w KRS 20.11.2012
KRS 0000440982
NIP : 897-178-62-43, REGON : 022018365

Adres siedziby :
53 - 608 Wrocław, ul.Robotnicza 72 lok. 223

Adres korespondencyjny:
50-427 Wrocław, ul.Krakowska 98a

Oferta

Nasze dotychczasowe doświadczenie, kadra kierownicza i znajomość branży budowlanej sprawiają, że jesteśmy w stanie podjąć się zadań o różnym stopniu złożoności, dostosować się do potrzeb Klienta. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • ►Roboty inwestycyjne - generalne wykonawstwo
 • ►Budownictwo kubaturowe:
  • - wielorodzinne
  • - usługowo-handlowe
  • - użyteczności publicznej
 • ►Modernizacje, rozbudowy, przebudowy oraz remonty obiektów     budowlanych
 • ►Roboty inżynieryjne i specjalistyczne
 • ►Roboty drogowe
 • ►Infrastruktura zewnętrzna:
  • - sanitarna
  • - elektryczna
  • - telekomunikacyjna
 • ►Zagospodarowanie terenu:
  • - zieleń i nasadzenia
  • - elementy małej architektury
  • - parkingi, place zabaw, tereny rekreacyjne
Copyright by Partner Projekt. Wszystkie prawa zastrzeżone.