Strona główna lub słowa kluczowe

Wykaz najważniejszych inwestycji

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Zamawiający
Budowa hali targowej z częścią biurową wraz z infrastrukturą - Wrocław, ul. ZagłębiowskaWrocławiu wraz z 8 miejscami parkingowymi 2012-2013 ORANGE POINT CARS Marek Paprzycki
Wykonanie fundamentów, sieci i przyłączy wod-kan, dróg i chodników dla hali targowej z częścią biurową wraz z infrastrukturą - Wrocław, ul. Zagłębiowska 2012-2013 Wesołowski Sp.z o.o.
Wykonanie sieci i przyłączy sanitarnych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) w ramach realizacji 2 etapów inwestycji West Forum B przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu 2013 Archicom RI Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji drenażowej w budynku 1B - etap II inwestycji West Forum B przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu 2013 Archicom RI Sp z o.o.
Wymiana pionów CO i wody lodowej oraz odtworzenie szachtów instalacyjnych dla budynku biurowego Sygnity przy ul. Strzegomskiej 142 2013 Archicom RI Sp. z o.o.
Odwodnienie parkingu dla samochodów osobowych na potrzeby obsługi budynku biurowego 1B na inwestycji West Forum B przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu 2013 Archicom RI Sp. z o.o.
Budowa odcinka ul. Granatowej we Wrocławiu wraz z 8 miejscami parkingowymi 2013 Renata Sedzik Apteka "Stabłowicka"
Remont przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Energetycznej we Wrocławiu 2013 NZOZ Villa Medica
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach w ramach projektu "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 2013-2014 EKO-KAN Henryk Ochej
Wykonanie robót sanitarnych sieciowych oraz kompleksowego zagospodarowania terenu dla budynku pod nazwą „Wrocławska Willa” -budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Piławskiej 28 we Wrocławiu 2014 Przedsiębiorstwo wielobranżowe "MATRA"
Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej o funkcji gastronomicznej – restauracji „Arkadia” przy ul. Zachodniej 12 w Jelczu Laskowicach, uruchomienie hotelu i wdrożenie nowych usług turystycznych 2014-2015 Restauracja "Arkadia" Aleksandre Główka
Realizacja prac instalacyjnych na inwestycji pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu, realizowanych w ramach osiedla „Selenza” we Wrocławiu przy u. Kobierzyckiej 5-9 2014-2015 OPEX S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Modlińskiej i Saperów we Wrocławiu 2014-2015 Archicom RI Sp. z o.o.
Wykonanie biur na obiekcie TJX Europian Distribution Sp. z o.o przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu 2014 Kajima Poland Sp. z o.o.
Wykonanie infrastruktury zewnetrznej oraz zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzyckiej 95 we Wrocławiu 2015 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o.
Wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych oraz zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Wrocław, ul. Krzycka/Przyjaźni 2015-2016 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Sp z o.o.
Wykonanie kanalizacji deszczowej DN400 oraz tymczasowego przyłącza wody na potrzeby zasilania placu budowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Wrocław, ul. Krzycka/Przyjaźni 2015 Archicom RI Sp. z o.o.
Wykonanie infrastruktury zewnetrznej oraz zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nenckiego 59 we Wrocławiu 2015-2016 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o.
Wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych i wewnętrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji - Ogrody Hallera Faza III etap I - budynki wielorodzinne B1 i B2 2014-2015 OPEX S.A.
Rozbudowa istniejącego budynku salonu samochodowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i pylonem reklamowym - Wrocław, ul. Al. Armii Krajowej 46, dz. nr 12 2015 GALL-ICM, M. i I. Majcher, Spółka jawna
Wykonanie infrastruktury zewnetrznej oraz zagospodarowania terenu - Budynki mieszkalne wielorodzinne - Wrocław, ul. Ubocze 2015-2016 Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o.
Wykonanie sieci sanitarnych zewnetrznych - Budynki mieszkalne wielorodzinne - Wrocław, ul. Róży wiatrów 2016-w trakcie realizacji OPEX S.A.
Wykonanie sieci sanitarnych zewnetrznych - Budynek mieszkalny wielorodzinny - Wrocław, Nowe Żerniki ul. Maxa Berga 2016-w trakcie realizacji AE Development S.A.
Wykonanie sieci sanitarnych zewnetrznych - Budynek mieszkalny wielorodzinny "Rezydencja Ołtaszyn" - Wrocław, ul. Strachowskiego 2016-w trakcie realizacji Falter-Król Sp. z o.o.
Remont budynku istniejącego salonu samochodowego - Wrocław, ul. Al. Armii Krajowej 46 2016 GALL-ICM, M. i I. Majcher, Spółka jawna
Rozbudowa zakładu produkcyjnego "DIJO" - Zabrodzie 28, 52-351 Wrocław 2016-w trakcie realizacji „DIJO” Świercz Dioklecjan
Copyright by Partner Projekt. Wszystkie prawa zastrzeżone.